Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Ass. de Conveni      
         
Publicitat
 
 
Assegurança Obligatòria segons l'Article 22 del Conveni.

Es garanteixen les indemnitzacions en cas d'accident laboral que ha de percebre el treballador en cas de:

 • mort accidental (47.000 €)

 • mort no accidental (3.600 €)

 • incapacitat permanent absoluta (47.000 €)

 • incapacitat permanent total (28.000 €)

 • gran invalidesa (47.000 €)

  En cas de variació en el Conveni, la pòlissa queda automàticament adaptada als capitals que fixi el Conveni vigent.

  La prima de la pòlissa es regularitza anualment al venciment de la mateixa en funció de les altes i baixes hagudes en l'empresa i el temps de permanència del treballadors en la mateixa.
 •   Mapfre empresas
  © Unió d'Empresaris de la Construcció 2008