Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Ass.Responsabilitat civil      
         
Publicitat
 
 
Responsabilitat civil com a conseqüència de danys materials, personals i perjudicis econòmics derivats d'aquells danys que vostè o persones de les quals vostè sigui responsable hagin causat a tercers durant el desenvolupament de la seva activitat professional.

S'inclou les següents cobertures:
  • Responsabilitat Civil d'Explotació derivada de l'activitat

  • Responsabilitat Civil Patronal. Cobreix les reclamacions per accidents de treball amb danys corporals, presentades pel personal assalariat.
  •   Mapfre empresas
    © Unió d'Empresaris de la Construcció 2008