Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Avís legal  
     

En compliment del que es determina a la Llei 34/2002, d’onze de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, respecte a la informació que la empresa que ha de fer constar en la seva pàgina web, relacionem les dades següents:

Denominació social:  UNIÓ D’EMPRESARIS DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA
Domicili social : c/ Figuerola, 15. 17001 GIRONA
Correu electrònic : uec@uecgirona.com
Identificació fiscal : G17047002

La UNIÓ D’EMPRESARIS DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA, en endavant UEC, i complint amb el que s’estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informa a tots els usuaris d’aquesta web de que:

  1. La UEC és l'entitat titular del fitxer al que s'incorporen les seves dades de caràcter personal, així com la responsable del seu tractament. El fitxer es troba en les instal·lacions i els sistemes d'informació situats a Girona, al carrer Figuerola 15.
  2. Les dades de caràcter personal recollides a través dels formularis s'incorporaran en l'esmentat fitxer, que ha estat, juntament amb les seves característiques, comunicat reglamentàriament a "la Agencia Española de Protección de Datos".
  3. La finalitat de la recollida de les dades es la de poder contestar les consultes, comentaris, i/o peticions de serveis que facin els usuaris de la web a la UEC.
  4. Mitjançant l'enviament de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis que incorporin dades de caràcter personal, l'usuari manifesta expressament i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a un fitxer, sent objecte de tractament automatitzat per la UEC.
  5. Tanmateix, l'enviament dels esmentats formularis comportarà el consentiment exprés per a la cessió de les seves dades a les societats pertanyents al mateix grup empresarial de la UEC i a d'altres empreses col·laboradores que la seva intervenció sigui necessària per a portar a terme les accions o prestacions previstes en els serveis de la UEC.
  6. La UEC garanteix que ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robament dels mateixos. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.
  7. Les persones que hagin facilitat les seves dades a la UEC podran adreçar-se a aquesta com a responsable del fitxer que conté les seves dades de caràcter personal, a fi de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, rectificació i oposició respecte de les dades incorporades al fitxer. Per tal d'exercitar els esmentats drets ho poden fer per telèfon (972 215751), per fax (972 41 45 16), per carta a l'adreça del C/ Figuerola 15. 17001 GIRONA o per correu electrònic (info@uecgironina.com). Una vegada que resulti comprovada la seva identitat, la UEC procedirà a notificar-li la seva decisió en el termini d'un mes pel dret d'accés i de deu dies per la resta de drets. Si fos en sentit afirmatiu, vostè podrà accedir a la informació referida en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

Propietat Intel·lectual.
Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis, són titularitat de UEC.
Correspon a l’esmentada empresa l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Funcionament de la web.
La web disposa d’un àrea pública oberta a tothom amb el apartats següents: El Gremi, Serveis, Formació, Concursos, Butlletí, Notícies i Contactan’s. I un àrea restringida als agremiats amb accés per identificador i contrasenya que dona pas a les seccions de Licitacions, Conveni, Normativa d’interès i Documents. Per obtenir l’identificador i contrasenya cal contactar per qualsevol medi amb les oficines de la UEC.

Actualització de la web.
UEC es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a l’esmentada informació.
La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent a la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com a una informació orientativa per l’usuari, relativa als serveis i a d’altres informacions que contenen aquestes pàgines.

Responsabilitat dels continguts de la web.
UEC no es fa responsable que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir-hi l’accés, de manera temporal o definitiva.
UEC no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seves pàgines web.
UEC rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços, amb les pàgines web de UEC. La funció dels enllaços que apareixen tenen només una finalitat informativa i en cap cas suposen una suggerència, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació.

UEC no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es podrien produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que s’en podrien derivar del mal funcionament del navegador.
 
       
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008