Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Cursos  
         
 
Formació contínua

Amidaments i pressupostos (30 hores)

Autocad / Autocad 3D (24 hores)

CAP (Certificat d'Aptitud Professional)

Català per a estrangers (20 hores)

Comptabilitat (30 hores)

Informàtica

Interpretació de plànols - nivell 1; delineació (30 hores)

Interpretació de plànols - nivell 2; replanteig (60 hores)

Manteniment de maquines de moviment de terres (20 hores)

Muntador de bastides (18 hores)

Muntador de bastides i PRL: 2n cicle - paleteria (40 hores)

Nòmines i Seguretat Social (30 hores)

Nou Pla Comptable (10 hores)

Oficina tècnica i gestió documental (26 hores)

Ofimàtica (24 hores)

Operador de minicarregadora-Miniexcavadora (18 hores)

Operador de carretó elevador (18 hores)

Operador de carretó elevador i camió grua i PRL: 2n cicle - operador d'aparells elevadors (40 hores)

Operador de diferents pales i PRL: 1er i 2n cicle - operador de maquinària de moviment de terres (130 hores)

Operador de grua torre i PRL: 2n cicle - aparells elevadors

Operador de grua torre i PRL: 2n cicle - operador d'aparells elevadors (200 hores)

Operador de minicarregadora/miniexcavadora i PRL: 2n cicle - operador de maquinària de moviment de terres (40 hores)

Operador de retro mixta, giratòria i pala carregadora(30 hores)

Paleteria i PRL: 2n cicle - paleteria (60 hores)

Preparació de la documentació per Obra Pública (7,5 hores)

Presto (30 hores)

Prevenció de riscos laborals: 1er cicle (8 hores)

Prevenció de riscos laborals: 2n cicle - operador d'aparells elevadors (20/6 hores)

Prevenció de riscos laborals: 2n cicle - operador de maquinària de moviment de terres (20/6 hores)

Prevenció de riscos laborals: 2n cicle - paleteria (20/6 hores)

Prevenció de riscos laborals: 6 hores

Prevenció de riscos laborals: recurs preventiu o nivell bàsic (60 hores)

Treballs en alçada amb plataformes elevadores (9 hores)

 
Formació ocupacional

Operador de grua torre i PRL: 2n cicle - aparells elevadors

Paleteria i PRL: 2n cicle - paleteria (60 hores)

 
Tots els cursos estan promoguts i subvencionats per:
 

El Centre de Formació de la UEC va obtenir el certificat de qualitat ISO 9001:2000 l'any 2007

 
 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008