Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Cursos  
         
 
Curs:
  Operador de grua torre i PRL: 2n cicle - aparells elevadors
Descripció:
  Es tracta d'un curs pràctic adreçat a homes i dones aturats/des majors de 16 anys. Un requisit indispensable per a poder accedir als cursos és estar donat d'alta com a aturat a l'Oficina de Treball de la Generalitat.

Unió d'Empresaris de la Construcció, com a entitat acreditada té com a objectiu realitzar el curs d'operador de grua torre d'acord amb el programa que especifica el RD 836/2003 per tal que els alumnes participants superin el curs i obtinguin, després d'haver realitzat també un examen al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, el carnet de gruista que els atorgui la categoria de gruista o operador/a de grua torre i que els alumnes participants obtinguin aquest carnet per tal d'obtenir un lloc de treball.
    Descarregar temari del curs
Descarregar presentació
Calendari del curs
Dates:
   
Lloc de celebració:
   
     
 
La UEC es reserva el dret a anular o modificar les dates dels cursos
quan el nombre d'alumnes inscrits no arribi als mínims establerts

 

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008