Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Cursos  
         
 
Curs:
  Operador de carretó elevador i camió grua i PRL: 2n cicle - operador d'aparells elevadors (40 hores)
Descripció:
  Curs enfocat a operaris de carretó elevador i camió grua que vulguin obtenir la formació obligatòria en prevenció de riscos i pels que desitgin iniciar-se en el maneig segur d'aquests aparells.

Un cop finaltizat s'obté el carnet propi i el segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals d'aparells elevadors, segons Conveni de la Construccio.
    Descarregar temari del curs
Descarregar presentació
Calendari del curs
Dates:
   
Lloc de celebració:
   
     
 
La UEC es reserva el dret a anular o modificar les dates dels cursos
quan el nombre d'alumnes inscrits no arribi als mínims establerts

 

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008