Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Cursos  
         
 
Curs:
  Muntador de bastides i PRL: 2n cicle - paleteria (40 hores)
Descripció:
  Adreçat a tots aquells treballadors que vulguin certificar els seus coneixements teòrics i pràctics de muntatge de bastides segons Decret 2177/2004 i el Conveni de la construcció vigent publicat al BOE el 17 d'agost del 2007.

Aquest curs capacita els treballadors per muntar bastides convencionals i en situacions especials. En particular s'estudiarà:

 • La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida.
 • La seguretat durant el muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida.
 • Les mesures de prevenció de caigudes de persones o objectes.
 • Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que puguin afectar la seguretat de la bastida.
 • Les condicions de càrrega admissible.

  Un cop finaltizat s'obté el carnet propi i el segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals en paleteria, segons Conveni de la Construcció.
 •     Descarregar temari del curs
  Descarregar presentació
  Calendari del curs
  Dates:
     
  Lloc de celebració:
     
       
   
  La UEC es reserva el dret a anular o modificar les dates dels cursos
  quan el nombre d'alumnes inscrits no arribi als mínims establerts

   

   
  © Unió d'Empresaris de la Construcció 2008