Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Cursos  
         
 
Curs:
  Operador de grua torre i PRL: 2n cicle - operador d'aparells elevadors (200 hores)
Descripció:
  Unió d'Empresaris de la Construcció, té com a objectiu realitzar el curs d'operador de grau torre d'acord amb el programa que especifica el RD/ 836/2003 per tal que els alumnes participants superin el curs i obtinguin, després d'haver realitzat també un examen al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, el carnet de gruista.
    Descarregar temari del curs
Descarregar presentació
Calendari del curs
Dates:
   
Lloc de celebració:
   
     
 
La UEC es reserva el dret a anular o modificar les dates dels cursos
quan el nombre d'alumnes inscrits no arribi als mínims establerts

 

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008