Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Qui som?  
         
    La Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona és una organització empresarial que aplega quasi set centes empreses del sector de la construcció de les comarques gironines.

La UEC té el seu origen el 1977, i neix com a continuïtat de l'antic "Sindicato de Albañilería" amb l'objectiu de tenir un pes específic en el sector de la construcció a les comarques gironines, i tenir poder de decisió propi.

Amb la seva activitat el Gremi té com a finalitats:

  • Representar, defensar i promocionar els drets i els interessos econòmics, socials, professionals i culturals dels seus agremiats.
  • Fomentar el diàleg i la solidaritat dels empresaris de la construcció agremiats, tutelant la lleialtat en la competència, promocionant i creant serveis d'interès comú.
  • Programar les accions necessàries per a la consecució de millores econòmiques i socials dels seus agremiats i altres objectius que l'Assemblea General o Comissions Delegades de la mateixa fixin com a objectius prioritaris.
 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008