Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Com associar-se  
         
    Com associar-se

Si està interessat en agremiar-se, només ha de trucar al telèfon 972 21 36 72 o passar per qualsevol de les delegacions de la UEC i l'informarem. Si vol una atenció més personalitzada i a domicili, també pot sol·licitar la visita del nostre comercial.

Tarifes

La quota d'agremiació és trimestral i la componen dos sumants:

- Una part fixa de 59,74 €
- Una part variable a raó de 8,96 € per treballador

Per ingressar a l'agrupació cal abonar una matrícula d'alta .

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008