Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Col·laboracions  
         
    La UEC col·labora amb:

 • ITEC (Institut Tecnològic de la Construcció)
  . Col·labora en diversos temes, com en l'elaboració del Diccionari Català-Castellà de la construcció, entre d'altres.

 • Junta Arbitral de Consum
  . Com a membres del jurat.

 • CTR (Centre Tècnic i de Cooperació per a la Rehabilitació d'Habitatges)
  . Per realitzar la feina de camp que permeti l'elaboració de dictàmens dels edificis en estat dubtós de solidesa.

 • Fundació Laboral de la Construcció (FLC)
  . De qui s'obtenen subvencions per organitzar cursos de formació.

 • Fundación Tripartita
  . Amb qui es tramita el finançament per organitzar cursos de formació.
 •  
  © Unió d'Empresaris de la Construcció 2008