Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Com ens organitzem?  
         
   

L'òrgan màxim de govern de la UEC és el Comitè Executiu, dirigit per el president i format per nou membres més: tres vicepresidents, un secretari, un tresorer, dos vocals, i dos assessors.

Comitè Executiu

PRESIDENT
Esteve Freixas Vilardell

VICEPRESIDENTS
Jesús Ausin Ausin
Marc Darnés
Lluís Micaló Congost

SECRETARI
Josep Manel Lloret Sarrats

TRESORER-COMPTADOR
Jaume Rebujent Moner

VOCALS
Domingo Subirà Tané
Paulí Fernández Díaz


ASSESSORS
Joan Casadevall Canals
Jaume Casadevall Canals

El segon òrgan d'organització és La Junta Directiva Intercomarcal, que aplega els membres representats de cada comarca gironina. Actualment, la Junta està formada per 30 membres.

Junta Directiva Intercomarcal

Alt Empordà
Carlos Garcia Fagúndez
Marc Darnés
Domingo Subirà Tané
Paulí Fernández Díaz
Josep Costa Bofill


Baix Empordà
Josep Esclusa Simon
Josep M. Teixidor
Valentí Pellicer
Marc Salabert Pedrol

Garrotxa
Jordi Pairó Vila
Albert Pallàs Dorca
Jesus Serra Bosch
Josep Molas Barris


Gironès
Jaume Rebujent Moner
Jesús Ausin Ausin
Josep Manel Lloret Sarrats
Josep Ferrer Espígul
Albert Erena Cabarrocas
Narcís Llinàs Gavilán
Andreu Juanals Fuster
Joaquim Bordoy Colomer


La Selva
Joan Salich Oliveras
Sergi Mesa


Pla de l'Estany
Lluís Agustí Soler
Lluís Micaló Congost


Ripollès
Joan Guillaumes
Oriol Martinez Morera
Miquel Moret Clota

Cerdanya
Eduard Vendrell
Xavier Rigola Tuset

Finalment, l'Assemblea General reuneix i dóna veu i vot a tots els agremiats.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008