Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Els agremiats  
         
    El col·lectiu de la UEC està integrat per quasi 700 empreses petites, mitjanes i grans, d'arreu de la província de Girona, i per professionals del sector de la construcció. Les activitats més representatives que desenvolupen aquestes empreses són:

 • Construcció i paleteria en general, tant de petites obres com de grans projectes
 • Promoció
 • Rehabilitació i restauració
 • Obra pública
 • Moviments de terres
 • Àrids, pedreres i aglomerats
 • Excavacions
 • Enderrocs
 • Fonamentació
 • Estructures i encofrats
 • Aïllaments i impermeabilització
 • Revestiments de façanes
 • Pintors
 • Guixaires
 • Piscines
 • Prefabricats
 • Marbres
 • Impermeabilització i aïllaments
 •  
  © Unió d'Empresaris de la Construcció 2008