Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Inscripció  
         
 

Baixar i complimentar el formulari:

Formulari (en format PDF)  Formulari (en format WORD)

Adjuntar fotocòpia del DNI i fotocòpia del encapçalament del full de nòmina i fer arribar a:

Centre de Formació d’Unió d’Empresaris de la Construcció
Crta. de Girona a Banyoles. Km 39
Tel.: 972 59 64 60
Fax: 972 59 64 61
formacio@uecgirona.com
17843 Palol de Revardit

 
         
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008