Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

24/03/2020
Manifest d’Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona davant de la crisi del Covid-19

SITUACIÓ ACTUAL (24/3/2020)

• El Reial Decret 463/2020 publicat el 14 de març per adoptar mesures per combatre l’expansió del Covid-19, no prohibeix l’activitat al sector de la construcció. Aquest Reial Decret deixa a les empreses del sector completament al marge de qualsevol marc legal extraordinari a què es puguin acollir les empreses i autònoms per poder parar la seva activitat. Consegüentment estan obligant al nostre col·lectiu a seguir desenvolupant la seva activitat. Tot plegat crea molta contradicció: la gran majoria d’empresaris i treballadors desitgen quedar-se a casa, participar en el confinament que el govern català ens demana per responsabilitat social. Però per altra banda tothom es pregunta: i això qui ho paga? Uns dies tothom ho pot negociar i repartir, però estem parlant de setmanes.

• Actualment totes les empreses ja es troben en una situació de força major. Hi ha obres parades per clients particulars que no volen els paletes a casa seva, obres aturades per les autoritats i d’altres obres que els tècnics facultatius volen aturar perquè no poden respectar les mesures de seguretat (mínima distància requerida) i per la manca d’EPIS (equips de protecció individual).

• Des del Gremi estem informant les empreses que per presentar un ERTE s’han de documentar molt bé per disposar de tota la justificació que requereix aquesta mesura. Aquest tràmit no serà ràpid ni fàcil, cap empresa sabrà el seu expedient serà acceptat fins passats uns dies. Per tot plegat, segueix semblant absurd haver de demostrar que tenim incapacitat de treballar en la situació de força major en què ens trobem i el fet d’haver de documentar-ho correctament.

• La societat ens criminalitza, i s’han sentit declaracions i comentaris per part de sanitaris i altres demanant que es parin les obres pel risc que estem generant. Els qui estan treballant se senten mal vistos, insolidaris i traïdors sense obviar el risc al qual estan exposats.

• L’administració no ens ajuda, no comuniquen per escrit l’aturada de les obres ni de l’activitat. Ho deixen a la voluntat i consciència de les empreses.

• La nostra feina no es pot organitzar de cap altra manera que no sigui presencial.

• Segons les mesures prescrites per l’OMS (Organització Mundial de la Salut) i les autoritats sanitàries competents com el Ministeri de Sanitat, les quals actualment són obligatòries amb caràcter general: els contractistes que mantinguin les obres han de garantir una distància mínima d'un metre i mig entre els treballadors, s’han d’evitar agrupacions dels treballadors que suposin un contacte entre ells i establir protocols de protecció dels treballadors i personal de l’obra, entre d’altres. També afegeixen que en el cas de constatar-se qualsevol indici d’un treballador que presenti símptomes de la malaltia o hagi estat en contacte amb algú encomanat, s’ha de seguir estrictament el protocol sanitari establert, paralitzant immediatament l'obra, comunicant-ho a tots els contractistes, subcontractistes, autònoms i a la direcció facultativa que hagin pogut estar a l'obra durant els darrers quinze dies. En aquest cas el protocol de sanitat obliga a fer un confinament sense baixa mèdica pels que encara no presenten símptomes. A més, les baixes ho seran per malaltia comuna si no es pot fer el test i que aquest doni positiu en Covid-19.

CONCLUSIONS

• La UEC considera inviable garantir les mesures de prevenció i protecció establertes contra el COVID-19 en una obra, i opina que la construcció no constitueix una activitat essencial en l'actual situació d'estat d'alarma, exceptuant les actuacions urgents i justificades per a la seguretat de les persones.

• La UEC té l’obligació de vetllar per la salut de tothom i en especial dels nostres treballadors.

• Cada dia que passa tenim més empreses que ens comuniquen la sensació d’horror que tenen quan han de demanar als treballadors que segueixin anant als seus llocs de treball, ja que els empenyen a contraure i escampar la malaltia del coronavirus, i això és inhumà.

SUPLIQUEM

Al GOBIERNO DE ESPAÑA que inclogui el sector de la construcció dins les activitats que tenen prohibit treballar (excepte les obres necessàries), ja que ni per moral, ni per diners, ni per ètica podem suportar aquesta gran responsabilitat de seguir treballant posant en risc la societat en general, i a més a més, de tot el nostre col·lectiu.

El GOBIERNO DE ESPAÑA serà el responsable, ni que sigui moralment, de les conseqüències derivades de l’obligació d’haver de treballar, amb temes de salut per la seva actitud.

Girona, a 24 de març de 2020

Esteve Freixas i Vilardell

PRESIDENT direccio@uecgirona.com

Amb el recolzament de la Junta Directiva Intercomarcal de la UEC

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008