Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

25/03/2020
Comunicat conjunt dels agents de l’edificació de Girona

El conjunt del sector de l'edificació de Girona, en exercici de la corresponsabilitat social que ens correspon, en representació dels nostres respectius col·lectius, en defensa de la salut i seguretat dels treballadors del sector de la construcció de Girona i per extensió de la resta del territori, i davant la situació de pandèmia mundial per el COVID-19 proclamada per l’OMS (Organització Mundial de la Salut) i a partir del RD 463/2020 de declaració de l'estat d'alarma manifestem:

1. El desacord amb el criteri de les autoritats competents perquè no s’inclouen en el decret les obres de construcció, tot i que s'han anat dictant i recomanant mesures excepcionals de protecció de la ciutadania per evitar el contagi i la propagació de la malaltia. Entre aquestes mesures hi ha la de mantenir la distància mínima de seguretat entre les persones i l'obligació de circulació per les vies o espais públics de forma individual. Aquestes mesures, en la quasi totalitat de les obres de construcció i a les empreses auxiliars és pràcticament inviable garantir la seva aplicació.

2. El rebuig a la no inclusió de les obres de construcció i dels rams auxiliars dins el paquet de mesures excepcionals que donarien eines per salvaguardar la continuïtat empresarial i, en definitiva, els llocs de treball una vegada superat l'estat d'alarma.

Atès que la situació d'emergència sanitària que ens afecta de forma greu segueix estant fora de control, considerem que s'ha de fer un pas més en l'adopció de noves mesures urgents, afegides a les actuals que són insuficients, i és per tot això que les entitats sota signants demanem al Govern d'Espanya:

1. L'adopció immediata de les mesures necessàries per a la paralització de totes les activitats laborals, professionals i empresarials relacionades amb les obres de construcció, tant públiques com privades que no siguin urgents, essencials o justificades i que comportin una prestació presencial, i la restricció de circulació per accedir a les mateixes dels treballadors i treballadores de tots els àmbits.

2. S'adoptin, en conseqüència pel sector de la construcció les mesures econòmiques suficients per a poder superar les pèrdues produïdes com a resultat de la paralització de l'activitat i poder mantenir els llocs de treball.

3. S'apliquin a les empreses, treballadors i treballadores els mateixos beneficis que a la resta de sectors contemplats al RD 463/2020, siguin assalariats o autònoms.

Entenem que les mesures sol·licitades són indispensables per garantir la salut de les persones i que han de servir per tornar a emprendre l'activitat d'un sector que s'ha demostrat vital per a l'economia nacional.

Girona, 23 de març de 2020

* Comunicat signat per Miquel Vendrell i Deulofeu, en representació del Col.legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona; Jordi Fabrellas i Payret, en representació del Col·legi D'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona; Josep M. Coll i Viader, en representació del Gremi de Promotors i Constructors de Girona; Esteve Freixas i Vilardell, en representació d’Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona i Marc Riera i Guix, en representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, a la demarcació de Girona.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008