Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

17/08/2011
La UEC ja és un punt tramitador per a la TPC

La Fundación Laboral de la Construcción emet la TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ (TPC). Aquesta targeta la pot tramitar cadascun dels treballadors de les empreses del sector de la construcció, acreditant almenys un mes treballat en els últims cinc anys. Els treballadors d'empreses agremiades hauran de pagar una taxa de 5€ (3€ autònoms)i els treballadors d'empreses no agremiades 15€ (5€ pels autònoms). Els treballadors autònoms del sector de la construcció que es troben actualment en aquest règim també la poden tramitar pagant prèviament 30,25 euros a la FLC.

On es pot tramitar?

Els punts tramitadors són els següents:

●Unió d’Empresaris de la Construcció Delegació Girona. C/Figuerola, 15, C.P. 17001, Girona. Tel: 972 21 36 72.

●Unió d’Empresaris de la Construcció Delegació Figueres. C/Vilafant, 63-65, C.P. 17600, Figueres. Tel: 972 50 50 31.

●Unió d’Empresaris de la Construcció Delegació Olot. C/Verge de Núria, 5 baixos C.P. 17800, Olot. Tel: 972 26 34 03.

●Centre de Formació de la UEC Palol. Carretera C-66, Km 39, C.P. 17843 Palol de Revardit.Tel: 972 59 64 60.

●Unió d’Empresaris de la Construcció Delegació Ripoll. Polígon la Barricona, Nau 6, 15, C.P. 17500, Ripoll. Tel: 972 70 34 53.

●FECOMA – CCOO GIRONA. C/Miquel Blay, 1-5º Girona, C.P. 17001, Girona. Tel: 972 21 73 03.

●MCA – UGT GIRONA. C/ Miquel Blay 1-4º Girona, C.P. 17001, Girona. Tel: 972 21 33 44.

●GREMI PROMOTORS I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS GIRONA. Av. Jaume I, 5º - entresol Girona, C.P.17001. Tel: 972 20 51 48.

Quina documentació necessita entregar el treballador de règim general?

1.L’imprès de sol·licitud de la targeta degudament omplert.

2. Una fotografia recent de mida carnet.

3. Una fotocòpia del DNI o targeta de residència.

4. Un informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (telèfon 901 50 20 50) dintre dels tres mesos immediatament anteriors a la recepció de tots els documents al punt tramitador.

5. L’original o fotocòpia compulsada del diploma/es o certificat/s en els que s’acredita almenys la formació inicial de 8 hores que s’ha rebut en matèria de prevenció de riscos laborals.

6. Almenys un dels següents documents:

-Certificat d’empresa que ha de signar i segellar l’empresa.

-Original o fotocòpia compulsada dels rebuts de salaris.

-Original o fotocòpia compulsada del contracte de treball.

Per més informació poseu-vos en contacte amb el punt tramitador.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008