Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

21/03/2011
Ajudes de 34,3 milions del PUOSC a les comarques gironines pel 2011

Ja han estat publicats els llistat d’obres acollides al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012 (PUOSC). La finalitat d’aquest pla és reforçar la dinamització i equilibri territorial de les subvencions municipals a Catalunya.

Del total d’inversió a Catalunya per al PUOSC 2010, les comarques gironines rebran 34.309.822,76 euros, xifra que representa el 20,76% del total.

El PUOSC és un instrument de la Generalitat de Catalunya per tal de fomentar la cohesió territorial de Catalunya mitjançant les subvencions que atorga als ens locals com poden ser Ajuntaments, Consells Comarcals, Consorcis i Mancomunitat per tal que aquests organismes puguin dur a terme obres i serveis.

Podeu descarregar el llistat d’obres subvencionades pel PUOSC per l’any 2011 a l’apartat de licitacions de l’àrea d’agremiats.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008