Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

27/03/2008
El Gremi de Pintors signa un acord amb Catalana de Residuos, SL

El Gremi de Pintors de les comarques Gironines i Catalana de Residuos van signar un acord el passat 27 de març. Amb aquest es simplificarà als agremiats la gestió dels residus generats per la seva empresa.

Aquest conveni té com a finalitat facilitar el compliment de la legislació vigent en relació al tractament de residus, gestionant totes les deixalles generades per al seva activitat professional d’una manera ràpida, eficaç i econòmica.

Catalana de Residuos, SL és una empresa de autoritzada per la Junta de Residus amb el codi Gestor E-847.04 i Transportista T-2163, per a realitzar les tasques de recollida, transport i lliurament d’aquests residus dels del domicili de l’empresa fins a la planta de reciclatge autoritzada.

Els residus generats per les empreses del sector de la pintura (vernissos, esmalts, dissolvents...) són, en general, d’alt risc contaminat, i de difícil reciclatge. Per aquest motiu, totes les empreses dels sector han de donar-se d’alta de productor, així com disposar de les fitxes d’acceptació de la Junta de Residus i fer la declaració anual. Catalana de Residuos, SL com empresa acreditada que és, li tramita aquesta documentació i l’assessora en tots aquells dubtes que tingui.

Catalana de Residuos SL, li facilitarà el tractament dels residus que generi la seva empresa. Així, li facilitarà bidons per al correcte condicionament dels residus així com les etiquetes identificaves dels mateixos, en el cas dels pots i cubells tan sols caldrà apilar-los un cop estiguin buits.

És important recordar que hi ha diverses categories de residus del sector de la pintura que cal no barrejar, per aquest motiu, és cabdal llençar a cada bidó el material correcte: dissolvents amb pintura, envasos buits contaminats, envasos amb restes (>2%), draps contaminats, cel•luloses contaminades, plàstics contaminats, aerosols buits i aerosols plens de pintura. Fent una correcte distribució dels residus facilitem les tasques posteriors de gestió d’aquests residus.

Finalment, un cop emplenats els bidons, els passaran a recollir per la seva empresa i els retractilaran per a un correcte transport. Tot seguit, li facilitaran la documentació relacionada amb la recollida i transport: el full de seguiment i la carta de ports. Un cop els residus arriben a la planta es comproven, es pesen i s’extreu el tiquet de bàscula com a justificant del pes, el qual s’adjunta ala factura i al full de seguiment.

Els preus d’aquests serveis són aplicables a tota la província de Girona i el transport fins les nostres instal•lacions i la gestió dels residus, estan inclosos en el preu. El full de preus i la fulla d’alta de client la podeu trobar a la pàgina web (www.uecgirona.cat) a l’àrea d’agremiats. Per a sol•licitar la recollida es pot trucar al 977 16 79 09, enviar un fax 977 16 73 42 o email logistica@catalanaderesiduos.com.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb qualsevol de les oficines de la UEC.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008