Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

03/01/2011
Procés per renovar el REA

A finals de maig del 2008 es van inscriure les primeres empreses al Registre d’Empreses Acreditades (REA) i la gran majoria ho van anar fent entre juny i setembre. Tenint en compte que la informació declarada té una vigència de 3 anys, en els propers mesos aniran caducant la majoria dels certificats.

La Generalitat ha informat que la renovació es podrà fer durant els 6 mesos abans de cadascuna de les dates de finalització de la vigència.

Procés per renovar el REA:

1- Comunicar a la UEC que vostè vol renovar el REA perquè puguem facilitar-li la plantilla personalitzada que haurà d’omplir.

2- Omplir la plantilla que li enviem a més d’omplir i firmar també l’Annex 1 (autorització a la UEC per fer els tràmits)que es pot descarregar al final d'aquest text

3-Enviar a la UEC l’Annexa firmat i la plantilla

4-Si el seu servei de prevenció laboral no és Prevenció Laboral Gironina ens ha de fer arribar també els següents documents:

a) certificats de formació dels treballadors (8 i 20 hores) i el certificat de formació de l’empresari ( 10 hores)

b)còpia del contracte entre la seva empresa i el servei de prevenció que tingui

Els costos de realitzar aquests serveis a través de la UEC són els següents:

Empreses agremiades a la UEC o clients de Prevenció Laboral Gironina: 30€

Empreses no agremiades del sector de la construcció: 100€

Empreses no agremiades que no siguin de la construcció (lampistes, fusters...) : 70€

Qui vulgui fer-se aquest tràmit personalment necessita una firma digital i cal que es connecti a:
Registre d’empreses acreditades

Decarregar document

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008