Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

18/03/2011
Empresa gironina compra eines i utillatges de paletes de segona mà

Tenim especial interès en:

Material d’encofrat (puntals, taulers, planxes de murs....)

Bastides de tot tipus

Plataformes elevadores

Formigoneres

Grups electrògens

Tot tipus de maquinaria (toros, bolquets o dúmpers petits, portapalets, erugues...)

Grues autodesplegables

Interessats en vendre truqueu al 658 781 700, demaneu per l’Armand.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008