Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

01/07/2011
Creixement nul de l’economia gironina

Un informe de la Cambra de Comerç de Girona diu que la recuperació és quasi agònica i insuficient per reactivar el mercat de treball. Només les exportacions i el turisme presenten valors positius.

La Cambra de Comerç de Girona va presentar el passat mes de juny un informe que concloïa que l’economia gironina registra un creixement “pràcticament nul”, un 0,2% el 2010 i un 1% aquest 2011. A més, tampoc genera ocupació.

El president de la Cambra, Domènech Espadalé, va afirmar que “la recuperació està sent lentíssima”, a més va constatar que “la construcció i la indústria es mouen en una preocupant atonia”.

L’informe assenyala que les exportacions han augmentat un 23,5% aquest primer trimestre de l’any. Des del 2004 s’ha reduït el nombre d’empreses que exporten productes d’un nivell tecnològic mitjà-alt i, per contra, ha augmentat el nombre de productes de nivell mitjà-baix, especialment els productes agroalimentaris.

Pel que fa al turisme, es preveu molt millor que l’any passat. L’informe assenyala que es perfila com un dels motors per a la reactivació econòmicament a curt termini, ja que en el període de gener a abril el nombre de viatgers s’ha mantingut en els mateixos nivells que el 2010, malgrat que el nombre de pernoctacions ha baixat un 2,7%. El punt negatiu però, és la quantitat de viatgers que han arribat a l’aeroport de Girona: durant el període de gener a maig s’ha registrat un 31,2% menys que durant el mateix període del 2010.

La previsió per aquest 2011 és que el creixement econòmic sigui de l’1% en l’economia gironina. L’informe detalla que l’atur registrat presenta una tendència a estabilitzar-se després d’haver arribat el maig passat a un màxim històric de 58.037 parats.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008