Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

04/01/2012
Modificació retencions arrendaments i capital mobiliari

El Reial Decret-llei 20/2011, del 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic, publicat en el BOE el 31/12/2011, inclou novetats referents a les retencions dels arrendaments d’immobles i del capital mobiliari.

Pels períodes impositius 2012 i 2013 s’eleva el percentatge de retenció del 19% al 21% a partir d’1 de gener de 2012 en retencions arrendament/subarrendament immobles i en retencions rendiments capital mobiliari –arrendament/subarrendament béns mobles i negocis.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008