Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

28/09/2012
Uns 40 empresaris assisteixen a la reunió sobre la urbanització de l’antiga Preparación Textil SA

La seu de la UEC de Ripoll va acollir ahir una reunió informativa sobre la modificació del POUM respecte el conveni de l'Ajuntament de Ripoll signat amb la propietat de La Preparación Textil SA. Uns 40 empresesaris van assistir a l’acte encapçalat per l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell.

La Preparación Textil SA és una antiga colònia tèxtil situada al centre de la població de Ripoll i que va tancar la seva activitat l’any 2005. Amb la modificació del POUM s’urbanitzarà i s’edificarà la zona. L’Obra, permetrà reformar un espai molt gran del centre de la població i significarà importants treballs d’enderroc i de nova construcció incloent nous equipaments i aparcament, zona comercial, espais lúdics...

L’Ajuntament de Ripoll i La Preparación Textil SA han arribat a un acord sobre els nous paràmetres que hauran d’aplicar-se en el desenvolupament urbanístic del sector. La urbanització de tot el sector de La Preparación Textil SA s’executarà en una sola fase. L’acord al qual s’ha arribat és el d’executar les obres en un termini de 15 mesos a comptar de la data d’aprovació del projecte d’urbanització.

Com a foment de l’economia local es donarà prioritat a constructors i industrials locals, en igualtat de condicions tècniques i econòmiques. La inversió inicial de 8.000.000€ s’executaria de forma immediata. El total de la inversió a llarg termini pot arribar a superar els 30.000.000€.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008