Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

07/02/2013
Reformen el decret de la inspecció tècnica d'edificis

El sistema d'inspecció d'edificis actual no funciona i s'ha comprovat que és inoperant per conèixer l'estat real de conservació del parc immobiliari del país. És per això que l'Agència Catalana de l'Habitatge ha començat la reforma de la normativa vigent, que culminarà abans de l'estiu amb un decret nou.

El 23 de febrer farà dos anys de l'entrada en vigor del decret que obliga tots els edificis plurifamiliars de més de 45 anys d'antiguitat a passar una inspecció tècnica que n'acrediti el bon estat i eviti situacions de risc. D'acord amb aquest decret, 49.000 blocs d'habitatges –anteriors al 1930– haurien d'haver passat la inspecció tècnica d'edificis (ITE) abans de l'1 de gener del 2013 i un total de 107.000 més –construïts entre el 1931 i el 1970– s'haurien de revisar abans del 2016. La realitat, però, desdiu aquestes previsions perquè, tot i que els aparelladors i els arquitectes han fet moltes més inspeccions –el Col•legi d'Aparelladors en té més de dues mil de registrades a la província de Barcelona–, només una part molt petita s'acaba presentant a l'Agència Catalana de l'Habitatge per obtenir el certificat d'aptitud corresponent, ja que el mateix decret obliga a reparar les deficiències greus abans de comunicar-lo a la Generalitat.

Així, fins al 31 de desembre, la Generalitat havia rebut només 2.100 peticions, una xifra insignificant que ha obligat l'Agència Catalana de l'Habitatge a revisar el decret aprovat fa dos anys per fer-lo més operatiu.

A Catalunya hi ha en aquests moments 157.000 edificis plurifamiliars construïts abans de l'any 1970, els quals s'haurien de sotmetre a una inspecció tècnica abans del 31 de desembre de l'any 2015. D'aquests edificis, 112.105 pertanyen a la demarcació territorial de Barcelona; 19.463, a la de Girona; 15.816, a la de Tarragona, i 9.923, a la de Lleida. I pràcticament la meitat van ser construïts abans de l'any 1900. D'acord amb el decret, però, els edificis anteriors al 1930 –uns 49.000 habitatges – s'haurien d'haver inspeccionat abans del desembre del 2012, un objectiu que queda extraordinàriament lluny de la realitat. Els construïts entre l'any 1931 i el 1950 tenen de temps fins al desembre del 2013 i els construïts entre el 1951 i el 1960, fins a finals del 2014.

En qualsevol cas, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i els ajuntaments podran prioritzar sempre les inspeccions tècniques dels edificis quan hi hagi alguna sospita de deficiències estructurals o constructiva que pugui representar un risc per a les persones. També es donarà prioritat a aquells edificis situats en àrees de conservació i rehabilitació previstes en la llei del dret a l'habitatge.

Font: El Punt Avui

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008