Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

13/09/2013
Informació sobre els Permisos Individuals de Formació per a l'obtenció del CAP al sector del transport de viatgers per carretera o urbans

A la Reforma Laboral de 2012 així com la Sentència del Tribunal Suprem de 11 febrer 2013 han suposat la modificació del criteri fins ara aplicat als cursos relatius al certificat d'aptitud professional (CAP) al sector del transport de viatgers per carretera o urbans, en relació al seu sol • licitud i gaudi com permisos individuals de formació.

La sentència del Tribunal Suprem estableix que determinada formació es constitueix com un deure per a l'empresari per tal de garantir que el treballador pugui exercir la seva ocupació, enquadrant llavors no en l'àmbit individual del treballador, és a dir, no està destinada a afavorir el desenvolupament professional i personal del treballador al marge de l'empresa, sinó que s'enmarca dins del contracte de treball, doncs se li exigeix una formació que incideix directament sobre la seva activitat.

L'Estatut dels Treballadors, en els articles 4.2, b) i 23.1, d) modificats amb la reforma laboral de 2012, estableix com un dret del treballador i conseqüentment, com una obligació de l'empresa, la formació professional dirigida a l'adaptació de les modificacions operades en el lloc de treball.

En conseqüència, els Certificats d'Aptitud Professional per a la conducció de vehicles de transport de viatgers per carretera i urbans, que permeten adquirir els coneixements necessaris per a l'exercici de l'esmentada funció de conducció, no es poden demanar com a permís individual de formació en els casos en què aquesta formació incideixi directament en l'activitat que exerceix el treballador al seu lloc.

Per aquest motiu, no s'admetrà, en els casos esmentats, la comunicació de permisos relatius a Certificats d'Aptitud Professional (CAP). Tanmateix, aquests cursos es poden incloure en l'àmbit de les accions formatives de demanda que les empreses destinin als seus treballadors i que siguin susceptibles de ser bonificades.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008