Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

27/11/2013
INSCRIPCIONS OBERTES: 1r CURS DE MESTRATGE EN CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL

El projecte GRETA juntament amb la Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona ( UEC ) han arribat a l’acord d’organitzar un Curs de Mestratge en Construcció tradicional, adreçat principalment a constructors i paletes que ja treballen en obres de rehabilitació.

L’objectiu és preservar els oficis i transmetre els valors inherents a les tècniques tradicionals de la construcció. Es vol doncs aprofundir en els coneixements que al llarg del temps s’han anat transmetent de generació en generació entre els professionals del mon de la construcció, però que en els últims cinquanta anys s’han perdut per raons diverses, entre les quals un afany excessiu per la construcció ràpida i econòmica, l’arribada de noves empreses amb escàs coneixement de la nostra manera de fer i del vessant artesanal dels oficis de la construcció.

Som de l’opinió que la situació actual només es pot canviar a base d’augmentar la qualitat. I aquest és l’objectiu final del curs, recuperar coneixements i donar les eines necessàries perquè les empreses gironines que es dediquin a la restauració i rehabilitació siguin un referent de qualitat.

El curs s’estructura en 4 mòduls de 42 hores cadascun. Cada mòdul té una durada de 6 setmanes, però els mòduls estan separats en el temps de manera que el conjunt del Curs sencer es farà al llarg d’un període de dos anys.

Aquest certificat acreditarà la capacitat d’aquestes empreses d’afrontar obres de restauració i rehabilitació amb unes garanties clares de qualitat.

Cadascun dels 4 mòduls del curs gira al voltant d’un material bàsic de la nostra tradició arquitectònica i de les tècniques que li són pròpies.

El mòdul 1: la Pedra

Programa

El mòdul 2: els Revestiments

El mòdul 3: la Ceràmica

El mòdul 4: la Fusta

Cada mòdul comptarà amb experts en matèries i tècniques concretes. Hi haurà sortides i pràctiques per acostar-nos al màxim a l’execució real, i no quedar-nos només en el pla teòric.

Els interessats en apuntar-vos o en rebre informació cal que ompliu el qüestionari adjunt i ens el feu arribar per correu electrònic a premsa@uecgirona.com o per fax al 972 22 35 22. Qüestionari per rebre informació

Amb el conveni amb GRETA, s’han iniciat dues línies d’actuació:

-S’emetran certificats de Mestratge en Construcció Tradicional a totes les empreses que ho sol•licitin i compleixin els 3 requisits: tenir experiència en rehabilitació d’aquest tipus, que faci formació i que estigui agremiat a la UEC.

-Organització del curs de Mestre en construcció tradicional.

Respecte el certificat de Mestratge en Construcció Tradicional:

-S’emetrà en nom de l’empresa.

-S’haurà d’omplir la “fitxa de l’obra” ( màxim 3), que facilitarà la UEC, per valorar l’experiència constructiva.

-Els treballs subcontractats, però gestionats pel contractista, també es poden acreditar.

-Els certificats seran renovables, periòdicament.

-Les empreses que obtinguin el certificat seran publicades a les webs de la UEC i Greta. I es farà la màxima difusió als col•lectius corresponents (ajuntaments, arquitectes, propietaris, aparelladors, restauradors, etc) -Tenir el certificat significarà que l’empresa té la capacitat tècnica d’intervenir de manera òptima en el Patrimoni Arquitectònic.

Respecte el curs de Mestre en Construcció Tradicional

-Els ponents són grans experts en els temes a tractar.

-El curs té una durada total de 168 hores

-S’organitzaran 4 mòduls independents entre si, de 42 hores cadascun, al llarg del 2014-2015.

-Es faran tants grups com calgui per assegurar la participació de tothom. En aquesta primera convocatòria només s’accepten empresaris per part de la UEC, i tècnics per part de Greta.

-Són teòrics i pràctics, presencials i en grups de 25 persones màxim.

-En finalitzar cada un dels mòduls s’expedeix un diploma al participant.

Fitxa d'inscripció

Decarregar document

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008