Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

31/03/2017
Acords de l'Assemblea General Ordinària

Ahir es va celebrar l’Assemblea General Ordinària. Es van exposar totes les activitats i serveis executats durant l’exercici 2016, i es van presentar les accions noves pel 2017, com la participació de la Fira de les 40 h a Ripoll.

Respecte la gestió econòmica es van aprovar els comptes presentats de l’exercici 2016, en els que hi ha hagut una desviació del pressupostat amb el realitzat del 16 %.

També es va aprovar el pressupost per l’exercici 2017, que compte amb l’increment del 6 % respecte el realitzat el 2016, i també es va aprovar l’increment del 3% de les quotes del Gremi, congelades des del 2008, quedant aquestes valorades amb els següents imports: quota fixa 59,74 € i quota variable (per treballador) a 8,96 €.

El Gremi es va comprometre a treballar per millorar el tema de la formació dels oficis.

La resta d’activitats segueixen totes igual.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008