Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

09/05/2017
Visites de seguretat a les obres

Des del Gremi, posem a disposició dels agremiats un tècnic per tal de fer visites de seguretat a les obres.

Aquest servei no té cap cost per l’empresa interessada.

Aquestes visites tenen diversos objectius :

- En primer lloc es poden prendre com a formació, sobre el mateix terreny, és a dir, el tècnic fa una revisió de les condicions de seguretat de l’obra conjuntament amb l’empresari i/o encarregat i informa verbalment de tots els temes en qüestió de seguretat. D’aquesta manera l’empresa s’assegura que els treballs que s’estan realitzant es troben al 100% dins la normativa vigent.

- En segon lloc, en cas que l’agremiat tingui empreses i/o professionals subcontractats a l’obra, la visita serveix com a eina de vigilància cap a aquests, ja que se l’informa de com està l’obra en temes de seguretat. La responsabilitat final és del contractista, per tant cal assegurar-se que aquestes empreses compleixen les normes de seguretat adients.

- El tercer objectiu d’aquestes visites és servir de punt de recolzament a l’esforç fet per l’empresa en temes de prevenció, i si aquesta ja ha complert amb el que l’obliga la llei envers els treballadors, tal com facilitar-los la formació, donar-los la informació, lliurar-los els epis, etc... potser valorarà que un tècnic, a peu d’obra, informi als seus treballadors de si estan executant correctament la seva feina, o què poden corregir.

Per tots aquells agremiats interessats en aquest servei us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon 972 21 36 72 (Nuri) o per correu electrònic: uec@uecgirona.com Només cal que ens indiqueu nom de l’empresa, adreça de l’obra, persona de contacte i telèfon.

Tota aquesta informació la podeu trobar també a la Circular 6

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008