Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

10/03/2009
Nou curs d'operador de maquinària de moviment de terres

El mes de febrer es va dur a terme la primera edició del curs d’Operador de maquinaria de terres al Centre de Formació de Palol de Revardit.

Es tracta d’un curs de 30 hores que s’adapta a les necessitats formatives de cada empresa, tenint en compte quin tipus de maquinària de moviment de terres fan servir els treballadors.

La formació teòrica s’imparteix al Centre de Palol però la pràctica es realitza a les instal·lacions de l’empresa on aquesta hi té les màqu ines necessàries per a la formació.

El curs es divideix en tres grans blocs:

 • Formació en matèria de prevenció de Riscos

  L'objectiu d'aquesta part del curs es donar compliment a l'article 135 del conveni col·lectiu "segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció: formació per lloc de treball o per oficis: Operadors de vehicles i Màquines de Moviment de terres.

  Aquesta formació s’imparteix a les instal·lacions de la UEC i s’avaluen els diferents riscos que presenten les màquines de moviment de terres de forma genèrica i es proposen les mesures correctores i les formes per prevenir-los. Així mateix es repassa el marc legal actual i s’explica la prevenció de riscos necessària durant el manteniment.

 • Formació en matèria de manteniment

  L'objectiu d'aquesta part del curs és introduir als alumnes en les tasques de manteniment preventiu i predictiu. Els alumnes han de considerar el manteniment com una tasca diària i de caràcter obligatori, així es repassen les avaries més freqüents, la manera de solucionar-les i sobretot la manera de prevenir-les.

 • Formació pràctica i certificació d'aptitud individualitzada

  L'objectiu d'aquest bloc és donar compliment al RD 1627/1997 ANNEX IV, part C, punt 7. C "Els conductors i personal encarregat de vehícles i maquinaries per al moviment de terres i manipulació de materials haurà de rebre una formació especial”

  L’empresa que realitza selecciona les màquines que fan servir per a treballadors i per tant, amb les que es faran les pràctiques, com poden ser: minicarregadora, miniexcavadora, retro mixta, compactadora, buldòzer, dumper...

  El professor de manera individualitzada estudia a cada alumne amb la màquina que habitualment condueix per corregir a cadascun d'ells les males pràctiques adquirides en el dia a dia.

  Per finalitzar cada alumne, també de manera individualitzada, ha de realitzar un petit exercici d’habilitat en la conducció per comprovar que realment aquest alumne compleix els requisits necessaris per a ser operador de màquina.

  Decarregar document

 •  
  © Unió d'Empresaris de la Construcció 2008