Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

18/04/2019
El dia 18 d’abril és festa segons el conveni?

El 18 d’abril està marcat en el calendari aprovat en el conveni col•lectiu de la construcció com a festiu per regularització de jornada. Segons el nostre conveni, el personal que esgoti les 1736 hores de treball en un any, hauria de deixar de treballar, ja que aquest còmput és el màxim permès ( bé, 80 hores extres a part). La Generalitat obliga a presentar un calendari anual a on es reparteixin aquestes 1736 hores. Per no acumular tots els dies de festa a final d’any que tocaria fer a les persones que ja haurien esgotat aquest còmput, la comissió negociadora del conveni acorda realitzar un repartiment fet amb criteris coherents i marca uns dies de festa distribuïts al llarg de l’any. Aquests dies estan identificats ens el nostres calendaris en groc o subratllats, i l’empresa els pot modificar i evidentment, no fer si no pertoquen. D’aquí bé la importància de tenir un calendari propi.

El personal que no esgoti les seves hores anuals pactades en contracte no li pertoquen tots els dies de regularització de jornada. ( els dies de baixa computen a aquests efectes com de treball, així com llicències i permisos).

L’important, tant si es treballa com si es fa festa, és comunicar-ho al responsable de fer les nòmines, ja que l’import que es cobra per dia treballat o no canvia molt.

Podeu trobar els calendaris a la web de la UEC a :

Àrea d’agremiats/documents/conveni/ calendaris

Per més informació a la pàgina 14 del butlletí nº 353, que el trobareu a la web de la UEC a : butlletí.

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008