Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Notícies  
         
 

 

06/08/2019
Ajuts per a la retirada de materials d'aïllament i de la construcció ⚒ amb amiant

Se'n poden beneficiar:

✅ Propietaris de béns immobles (persones físiques o jurídiques públiques o privades)

✅Comunitats de veïns

Inclou la manipulació i retirada de l'amiant, el transport, la gestió i el tractament.

La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d'amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de 6000€ per actuació subvencionada.

L'import de l'ajut inclou la manipulació i retirada d'amiant efectuat per les empreses inscrites al RERA, el seu transport així com la gestió i tractament dels residus d'amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC).

L'accés al tràmit per la sol•licitud de la subvenció el podeu fer des de l'agència de residus de Catalunya: Cliqueu aquí

 
© Unió d'Empresaris de la Construcció 2008