Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Laboral  
         
   
 • Negociació del conveni col·lectiu.
  Anualment negociem amb els Sindicats (CCOO i UGT) el Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció com a únics representants de la Patronal.
 • Elaboració de les taules salarials.
  Confeccionem les taules salarials i facilitem càlculs dels imports per hora, dia, setmana, festes pagades, pagues extres... per cadascuna de les categories. Les imprimim i les lliurem a tots els agremiats.
 • Informació i assessorament laboral.
  Donem tot tipus d'informació de temes laborals: interpretació de l'articulat del conveni, així com de les taules salarials, nòmines, càlcul de la seguretat social, festes, normatives, dubtes i aclariments del dia a dia en temes de personal.
 • Gestió i tramitació dels temes laborals.
  Oferim l'opció de contractar la gestió dels temes laborals i tramitar-los des del Gremi. Gestionem tot el procés des que un treballador s'incorpora a l'empresa (preparació del contracte laboral) fins que dóna per acabats els seus serveis (càlcul de la quitança), passant per totes les gestions necessàries, com nòmines mensuals, seguretat social, pròrrogues...
 • Per a més informació: ueclaboral@uecgirona.com
   
  © Unió d'Empresaris de la Construcció 2008