Guia Empreses Uec girona
  Àrea agremiats  
 
Usuari (NIF)
Clau (Num. Agremiat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Tècnic  
         
   
 • Assessorament sobre temes urbanístics.

 • Assessorament sobre temes tècnics de l'obra.

 • Assessorament sobre temes elèctrics.

 • L'assessorem sobre tot el que fa referència a subministraments i infrastructures elèctriques i l'ajudem a reduir els costos que se'n deriven.

 • Confecció de pressupostos.

 • Si l'agremiat ens lliura l'estat d'amidaments i si és possible el projecte, li confeccionem el pressupost de les partides pròpies del contractista.

 • Normatives.

 • Facilitem qualsevol normativa que l'agremiat necessiti (mesures de seguretat, formigó...).

 • Confecció de Projectes de Bastides

 • Elaboració de Plans de muntatge, ús i desmuntatge de bastides, necessaris per a les estructures que marca el Reial Decret 2177/2004

  Per a més informació:
  tecnic@uecgirona.com
  pressupostos@uecgirona.com
 •  
  © Unió d'Empresaris de la Construcció 2008