Benvingut/da identifica't per continuar...
Accés restringit a agremiats Esteu intentant accedir a una pàgina d'accés exclusiu per als agremiats. Per tal de poder-hi accedir és necessari que us autentifiqueu.
El NIF i/o la contrasenya no són correctes!
entrar
No recordo la contrasenya
recuperar
Vull ser AGREMIAT
Gremi provincial de Pintors President: Paulí Fernández Díaz

Gremi provincial de Pintors

Els Pintors tenen serveis i necessitats propis i especials

El Gremi de Pintors de la Província de Girona neix de la necessitat de representar als pintors i tenir veu pròpia. Tot i que jurídicament formi part de la UEC, és una entitat amb uns Estatuts, convoca eleccions i té una Junta Directiva amb el President, Paulí Fernández.

El Gremi té un conveni de col·laboració amb els 3 fabricants de pintures de Girona: Hiper Decoració, Pintures M.Vich i  Fontfreda Pintures, mitjançant el qual ofereixen productes estrella a preus especials.


El Gremi té un conveni amb PLG, mitjançant el qual garanteix el compliment de la llei a tots aquells que en siguin clients. Recordi que les empreses amb treballadors, tenen l’obligació d’estar donat d’alta a un servei de prevenció aliè que cobreixi les 4 especialitats i estar inscrita al REA. Pels professionals autònoms cal complir la llei.
PLG té conveni amb la UEC, per oferir les 4 especialitats, conjuntament.
A destacar: servei a tot el territori, servei complert (formació, vigilància de la salut, avaluació de riscos, plans de seguretat i salut, mesuraments higiènics, etc,).
Especialitzats en sector construcció i afins, com la Pintura.
Imparteix la formació obligatòria segons el vigent conveni col·lectiu i PRL
I , per exemple, fa AVALUACIÓ HIGIÈNICA SIMPLIFICADA DEL RISC PER INHALACIÓ o els corresponents mesuraments higiènics

AVALUACIÓ HIGIÈNICA PER EXPOSICIÓ A PRODUCTES QUÍMICS (com pintures o dissolvents)
Segons el RD 374/2001, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels riscos relacionats amb agents químics durant el treball, quan pugui existir risc d’exposició a agents químics cal que aquest risc s’avaluï:
Art. 5: “L’avaluació de riscos derivats de l’exposició per inhalació a un agent químic perillós ha d’incloure el mesurament de les concentracions de l’agent a l’aire, a la zona de respiració del treballador, i la seva posterior comparació amb el Valor Límit Ambiental que correspongui ...”
Això implica prendre una sèrie de mostres que s’han d’enviar a un laboratori per ser analitzades, cosa que pot representar un cost molt elevat.
Per reduir aquest cost, però complint amb la legislació vigent, en base a que el mateix RD també contempla que:
“ Els mesuraments a que es refereixen els paràgrafs anteriors no seran necessaris, quan l’empresari demostri clarament per altres mitjans d’avaluació que s’ha assolit una adequada prevenció i protecció”
PLG, dintre de les activitats incloses en el contracte i sense cost addicional per l’empresa, mitjançant mètodes qualitatius (sense necessitat de mesurament i per tant també sense cost de laboratori) realitza l’avaluació higiènica simplificada del risc per inhalació:
- Si d’aquesta avaluació simplificada es deriva que el risc és baix no caldrà realitzar els mesuraments.
- Només en cas de que el resultat de l’avaluació simplificada sigui moderat o alt s’hauran de fer estudis més detallats incloent els mesuraments.
 

 

Els pintors han de fer especial atenció a la recollida de residus.  

Us podem informar de tots aquests temes !

 

Només fem servir Cookies o Galetes tècniques. Són essencials perquè et puguis moure per la Plataforma i usar les seves funcions. De manera general, aquestes galetes habiliten les diferents funcions de la Plataforma, fan que la navegació més segura o aporten funcionalitats que són prèviament sol·licitades per tu. A l'ésser necessàries per al funcionament de el lloc, aquestes galetes per defecte estaran activades i no es poden denegar.
Utilitzem cookies de tercers per realitzar anàlisis de les visites amb finalitats publicitàries. Per acceptar aquestes cookies, premi l'enllaç següent: Acceptar cookies Rebutjar cookies Política de cookies