Benvingut/da identifica't per continuar...
Accés restringit a agremiats Esteu intentant accedir a una pàgina d'accés exclusiu per als agremiats. Per tal de poder-hi accedir és necessari que us autentifiqueu.
El NIF i/o la contrasenya no són correctes!
entrar
No recordo la contrasenya
recuperar
Vull ser AGREMIAT
Cursos Tots els centres on impartim formació estan acreditats

Cursos

TASQUES BÀSIQUES EN MUNTATGE DE BASTIDES TUBULARS 60 H (CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT)

ACCIÓ FORMATIVA 

EOCJ0109_MF1926_TASQUES BÀSIQUES EN MUNTATGE DE BASTIDES TUBULARS - 60 HORES (CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT)

Formació adaptada i específica segons l'annex II del Reial Decret 1215/1997 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per les persones treballadores dels equips de treball, segons modificació introduïda pel RD 2177/2004. 

En la formació s’adquiriran els coneixements, les habilitats i les destreses necessàries per muntar, desmuntar, emmagatzemar i conservar diferents sistemes de bastides recolzades, complint les normes de seguretat establertes per la normativa vigent, dotant a l’alumne de la capacitat de: comprendre el pla de muntatge, desmuntatge o transformació de les bastides; identificar els diferents tipus de bastides existents; realitzar les activitats necessàries per assegurar l'estabilitat i la solidesa de les bastides recolzades, així com les seves condicions de càrrega admissible; i mantenir les normes de seguretat durant el muntatge, desmuntatge o transformació dels mateixos. 

Formació subvencionada i dirigida a treballadors en actiu, autònoms i persones desocupades demandants d’ocupació. 

Fitxa del Certificat de Professionalitat, RD que el regula, programa i informació sobre els Certificats de professionalitat adjunts:

Per més informació sobre els calendaris podeu trucar al telèfon 972596460, enviar correu electrònic a formacio@uecgirona.com o personalment a qualsevol de les nostres delegacions. 

Formació 100% subvencionada per Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

TASQUES BÀSIQUES EN MUNTATGE DE BASTIDES TUBULARS 60 H (CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT)

INSCRIPCIONS

Per inscriure's cal baixar i complimentar el següent full d'inscripció:

Es imprescindible que s'acompanyi a aquesta sol·licitud una fotocòpia del DNI, encapçalament de la nòmina o rebut d’autònom o document DARDO i fer-ho arribar a formacio@uecgirona.com

Confirmació de plaça: s’enviarà e-mail de confirmació quan s’hagi rebut la fitxa d’inscripció omplerta i firmada, fotocòpia del DNI/NIE i encapçalament de la nòmina o rebut d’autònom o DARDO (la inscripció no serà formalitzada sense la documentació complerta).

Requisits participació: és imprescindible que el primer dia del curs sigui treballador en règim general, autònom o demandant d’ocupació.

Procés de selecció: si hi ha més demanda que places, s’informarà del procés de selecció personalment.

Assistència: per tenir dret a realitzar les proves d’avaluació final, s’ha d’assistir com a mínim un 75% de les hores totals de l’acció formativa.

Certificació: aquells alumnes que hagin obtingut la qualificació final d’APTE, obtindran el diploma de certificació i els que hagin obtingut la qualificació final de NO APTE, obtindran el diploma d’assistència.

Per més informació sobre la inscripció podeu trucar al telèfon 972596460, enviar correu electrònic a formacio@uecgirona.com o personalment a qualsevol de les nostres delegacions. 

La UEC es reserva el dret a anul·lar o modificar les dates dels cursos quan el nombre d'alumnes inscrits no arribi als mínims establerts.

Només fem servir Cookies o Galetes tècniques. Són essencials perquè et puguis moure per la Plataforma i usar les seves funcions. De manera general, aquestes galetes habiliten les diferents funcions de la Plataforma, fan que la navegació més segura o aporten funcionalitats que són prèviament sol·licitades per tu. A l'ésser necessàries per al funcionament de el lloc, aquestes galetes per defecte estaran activades i no es poden denegar.
Utilitzem cookies de tercers per realitzar anàlisis de les visites amb finalitats publicitàries. Per acceptar aquestes cookies, premi l'enllaç següent: Acceptar cookies Rebutjar cookies Política de cookies