Benvingut/da identifica't per continuar...
Accés restringit a agremiats Esteu intentant accedir a una pàgina d'accés exclusiu per als agremiats. Per tal de poder-hi accedir és necessari que us autentifiqueu.
El NIF i/o la contrasenya no són correctes!
entrar
No recordo la contrasenya
recuperar
Vull ser AGREMIAT
És vàlid el registre horari de la teva empresa?
16/06/2022

És vàlid el registre horari de la teva empresa?

L'any 2019 va sortir publicat el Real Decret 8/2019, on es regula l'obligatorietat de dur un control horari a la totalitat de la plantilla de l'empresa, independentment de la seva jornada. Un document on s'han de deixar registrades les entrades, les sortides i si calen els descansos del personal. Queden exclosos de realitzar aquest registre el personal laboral d'alta direcció. 

El registre serà vàlid sempre que es compleixin els requisits del protocol normatiu. Són: 

  • “Ha de ser objectiu, fiable i accessible”. En aquest punt no s'especifica si el document ha d'anar signat, si s'ha de guardar a l'obra o al despatx, i si ha de ser en suport paper o informàtic. Deixa en mans de l’empresa l’elecció de la manera, mentre els requisits es compleixin. És important saber però que un document firmat sempre aportarà més fiabilitat, ja que serà immodificable. 
  • No és necessari registrar entrades i sortides del descans i les pautes, sempre que aquestes no computin hores efectives de treball. Si en el document de registre es fa referència al fet que el treballador disposa d’aquestes pautes, es pot enregistrar tan sols l’hora d’entrada i la de sortida al final de la jornada. Model que cal adaptar en funció del pactat: “Dins la jornada laboral el treballador disposa d’un total d’una hora i mitja diària pels seus descansos i pautes.”
  • No és acceptable per acreditar el compliment de la normativa la presentació del calendari laboral, ni de l’horari general d’aplicació de l’empresa, ni els quadrants d’organització de feines, ja que aquesta informació és “ex ante” i no “ex post” com el registre.
  • El registre ha de ser accessible, és a dir, estar a mà en cas d’inspecció. Això no significa que el treballador  l’hagi de dur a sobre, però si existeix un punt de trobada comú seria bo tenir-los tots allà, malgrat que els treballadors després es reparteixin en diferents centres de treball. En cas d’inspecció, cal poder explicar el sistema i tenir-hi accés (però es pot demanar in situ via telemàtica, fotografia, etc.). Cal guardar-lo durant 4 anys.
  • L'incompliment d'aquesta obligació de registre es considerarà infracció greu sancionable amb una multa màxima de 6.250.-€ (art. 7.5 de la LLISOS).

Dins del sector de la construcció, l’hora d’entrada i de sortida dels treballadors és a l’obra. Els desplaçaments no compten a efectes d’horari com a temps efectiu de treball. A més, segons conveni, es poden realitzar un total de 80 hores extres durant l’any.

Des de la UEC, amb ànim d’ajudar i a manca d’un document oficial, s’ha penjat un model de registre horari a la pàgina web. El trobarà accedint a l’àrea d’agremiats, pestanya documents, laboral, model registre horari laboral.

Només fem servir Cookies o Galetes tècniques. Són essencials perquè et puguis moure per la Plataforma i usar les seves funcions. De manera general, aquestes galetes habiliten les diferents funcions de la Plataforma, fan que la navegació més segura o aporten funcionalitats que són prèviament sol·licitades per tu. A l'ésser necessàries per al funcionament de el lloc, aquestes galetes per defecte estaran activades i no es poden denegar.
Utilitzem cookies de tercers per realitzar anàlisis de les visites amb finalitats publicitàries. Per acceptar aquestes cookies, premi l'enllaç següent: Acceptar cookies Rebutjar cookies Política de cookies