Benvingut/da identifica't per continuar...
Accés restringit a agremiats Esteu intentant accedir a una pàgina d'accés exclusiu per als agremiats. Per tal de poder-hi accedir és necessari que us autentifiqueu.
El NIF i/o la contrasenya no són correctes!
entrar
No recordo la contrasenya
recuperar
Vull ser AGREMIAT
Política de gestió
05/07/2024

Política de gestió

La UEC té com a directriu dins de la prestació dels serveis formació, compatibilitzar el desenvolupament econòmic amb criteris de sostenibilitat, responsabilitat social i desenvolupament del seu treball amb gran qualitat, seguretat i ètica laboral.

La Direcció de la UEC, amb l’adopció d’aquesta Política manifesta el seu compromís de:

 • Garantir el compliment dels requisits legals, dels requisits subscrits voluntàriament i aplicar-los en la panificació de les actuacions.
 • Revisar periòdica i sistemàticament les actuacions a fi de fer-ne una valoració i establir nous objectius concrets i quantificables que suposin una millora continua del sistema integrat de gestió, potenciant la sensibilització de la importància estratègica del Sistema de Gestió, com a element clau de la competitivitat i garantia de futur de l’entitat.
 • Aconseguir ser el centre de formació de referència en el sector de la construcció a la província de Girona.
 • Treballar perquè les empreses arribin a prendre consciència de la importància de la formació en el sector de la construcció per millorar la qualitat dels seus treballadors.
 • Vetllar per la sostenibilitat i la minimització de l'impacte ambiental de les activitats d’acord amb les següents línies d’actuació, d’estalvi, ús sostenible de recursos, protecció de l'entorn, reducció i reciclatge de residus.
 • Mantenir una constant comunicació, per detectar les necessitats i la satisfacció de les parts interessades, amb l'objecte de dur a terme els serveis de manera que se satisfacin les expectatives acordades i poder anar més enllà de l'estricte compliment dels seus requisits, identificant noves expectatives i avançant-se a elles.
 • Aplicar el principi de prevenció des de la planificació i l’avaluació de les decisions.
 • Actualitzar i publicar periòdicament l’oferta formativa i els seus continguts per adaptar-nos als canvis produïts en el món empresarial i a les exigències dels alumnes, de forma que es traslladin coneixements actualitzats i de màxima utilitat per l’alumnat i els resultats obtinguts tot establint un mecanisme de participació i comunicació.
 • Promoure la formació i sensibilització permanent del personal propi i d’aquells que treballen en nom de l'entitat per tal de millorar la prestació del servei, a la vegada que potenciar la seva creativitat, la capacitat de treball en equip i l’esperit innovador.
 • Tenir autonomia pròpia per aconseguir una ràpida actuació a l’hora d’adaptar-nos als canvis constants d’aquest sector, en l’àmbit de normativa, necessitats del mercat, etc.
 • Respectar a les persones i la contribució al seu desenvolupament personal i professional de forma compatible amb els recursos i condicions d’EMPRESA, així com el foment del treball en equip.
 • Desenvolupar les activitats de manera que no es posin en perill la salut i seguretat dels seus treballadors i de qualsevol persona que dugui a terme treballs dins de les instal·lacions d’EMPRESA, dotant dels recursos que estiguin al seu abast, per tal d’evitar les malalties professionals i els danys a tercers.
 • La Direcció d’EMPRESA vetllarà pel compliment d’aquesta Política, la difondrà entre tot el personal i entre les parts interessades, proporcionarà tots els mitjans, humans i financers que estiguin al seu abast per facilitar-ne el  seu compliment.

L’entitat té un alt compromís en el desenvolupament ètic i legal de les seves activitats, motiu pel qual posa a disposició de totes les parts interessades (alumnes, professors, entitats de subvenció, directius, treballadors, proveïdors, etc.) aquesta política. En aquest sentit, es posa a disposició el canal de denúncia a través del correu electrònic direcciopalol@uecgirona.com on totes les parts es poden adreçar. Aquesta política es revisarà cada vegada que sigui necessari per assegurar la contínua adequació a les necessitats i als propòsits de l‘entitat, tot servint de base per a l’establiment de la planificació anual d’objectius.

UEC

A Girona, gener 2024

Només fem servir Cookies o Galetes tècniques. Són essencials perquè et puguis moure per la Plataforma i usar les seves funcions. De manera general, aquestes galetes habiliten les diferents funcions de la Plataforma, fan que la navegació més segura o aporten funcionalitats que són prèviament sol·licitades per tu. A l'ésser necessàries per al funcionament de el lloc, aquestes galetes per defecte estaran activades i no es poden denegar.
Utilitzem cookies de tercers per realitzar anàlisis de les visites amb finalitats publicitàries. Per acceptar aquestes cookies, premi l'enllaç següent: Acceptar cookies Rebutjar cookies Política de cookies